نمایندگی فروش توری مرغی مقاوم

آیا داشتن نمایندگی فروش توری های مرغی مقاوم می تواند شغلی پردرآمد باشد؟

آیا به واسطه داشتن نمایندگی توری فلزی مرغی و توری فلزی ریز بافت مقاوم می توان به سود هنگفتی دست یافت؟

داشتن نمایندگی فروش توری مرغی و توری آهنی پرسی مقاوم در صورت داشتن بازاری مناسب که عرضه در آن به خوبی صورت بگیرد و مشتریان مخصوص به خود را نیز داشته باشد می تواند کاری پردرآمد باشد که در صورت نداشتن هر یک از این شروط و عدم ایجاد محیطی مناسب برای فروش اصلا مساعد نخواهد بود.