توری که می تواند انرژی برق را در خود ذخیره کند

امروز می خواهیم ببینیم که آیا همه توری ها می توانند انرژی برق را در خود ذخیره کند یا خیر پس با آراد برندینگ همراه باشید تا با هم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

توری فلزی پنجره یکی از انواع توری می باشد که چون دارای بدنه فلزی است پس می توان از آن برای انتقال جریان برق استفاده کرد یعنی این وسیله رسانا برق می باشد.

توری پلیسه ای پنجره نیز بسیار خوب و قوی می باشد و این نوع توری ها مخصوص پنجره دو جداره طراحی شده است و از نفوذ حشرات به درون خانه جلوگیری می کند.

توری فلزی مشکی نیز از توری هایی می باشد که رسانا و یا نارسانا بودن آن به جنس این محصول بستگی دارد و اگر جنس آن از پلاستیک باشد پس می توان آن را نارسانا در نظر گرفت.